Očkování

 

Věnujte zvýšenou pozornost informacím o žloutence a očkování pokud:

 • cestujete

 • jste diabetik nebo máte diabetika v rodině

 • uvažujete o tetování nebo piercingu - propichování uší, nosu, obočí a dalších míst na těle

 • Vaše se dítě pohybuje v předškolních a školních zařízeních, jezdí na tábory, sportuje

 • máte v rodině nemocného s chronickou hepatitidou B (s "australským antigenem")

 • pracujete s odpady

 • pracujete ve zdravotnictví

 • máte více sexuálních partnerů a praktikujete nechráněný pohlavní styk

 • pracujete v prostředí, kde se můžete při výkonu povolání virem žloutenky typu A a B     nakazit: například v policejním sboru, u bezpečnostní agentury nebo u hasičského sboru


Očkování proti chřipce

Významně snižuje nemocnost - očkuje se 1x za rok na podzim očkovací látkou dle Světové zdravotnické organizace WHO.

Cena dle očkovací látky cca 300 Kč.

Očkování proti pneumokoku

Jedná se o onemocnění, která nejčastěji postihují osoby starší 60 let.
Druhou věkovou skupinou, naštěstí méně postiženou pneumokokovými nákazy, bývají děti ve věku 6 měsíců až 4 let. Hlavními obávanými projevy těchto nákaz jsou zápal plic, zánět mozkových plen, otrava krve a případně zánět kloubů . Očkování je užitečným nástrojem, kterým lze těmto komplikovaným onemocněním předejít. K tomu slouží jak konjugované vakcíny (Prevenar 13, Synflorix) tak polysacharidová vakcína Pneumo23.
Doporučeno je začít 1. dávkou vakcíny Prevenar 13, která poskytuje kompletní imunitní odpověď. Za nejméně 8 týdnů se podává Pneumo 23 k rozšíření účinného spektra. Přeočkování je doporučeno provést po 5 letech, kdy je možno použít vakcínu Pneumo 23

Cena dle očkovací látky cca 1800 ,- Kč Prevenar 13 a 850,- Kč Pneumo 23 za 1 D.

Očkování proti neštovicím a pásovému oparu

V dětském věku často spíše banální onemocnění s dobrou prognózou. Pokud onemocnění osoba dospělá, průběh onemocnění má zpravidla velmi těžký průběh, často s trvalými následky. Očkování proti planým neštovicím se očkuje kdykoliv ve 2 dávkách. Lze využít i jako postexpoziční profylaxi, a to nejlépe do tří dnů, případně nejpozději do pěti dní po předpokládané expozici osob, které neprodělaly onemocnění, jako prevenci pásového oparu či postherpetických neuralgií osob starších 50 let je určena vakcína Zostavax v 1. (specifická vakcína proti rekurentním Varicella zoster virovým nákazám).

Cena dle očkovací látky cca 1660,- Kč za 1 dávku u neštovic a 3000,- Kč u pásového oparu.

Očkování – tetanus + černý kašel + záškrt (boostrix)

Tetanus je onemocnění se 100% úmrtností pokud není zajištěna dostatečná ochrana v případě povinného státem hrazeného očkování. Základní schéma je ve 3 dávkách 0., 6 týdnů, 6 měsíců. Booster podle nového doporučení za 10 – 15 let. Je možno využít posilující kombinované vakcíny proti tetanu, černému kašli a záškrtu.

Cena kombinované vakcíny cca 930 Kč.

Očkování proti žloutence typu A

Pro pracovníky v riziku infekce ( úklidové služby, popeláři, vodovody a kanalizace, záchranná služba, hasiči, pracujícími v rizikových oblastech, před cestami do zahraničí apod. Očkuje se kdykoliv 3 dávkami. Imunita vzniká asi 14 dní po aplikaci vakcíny. Základní očkování proti virové hepatitidě typu A představují dvě dávky, přičemž druhá dávka se aplikuje po 6 až 12 měsících (u vakcíny Vaqta může být tento interval až 18 měsíců). Posilující očkování (booster) se dosud zvažuje a někteří výrobci toto očkování doporučují provádět po 5 letech. Výsledky odhadů protektivní účinnosti tohoto očkování ukazují, že specifické protilátky po základní imunizaci by měly přetrvávat nad protektivní hladinou (10 mlU/ml) více než 20 let.

Cena dle očkovací látky za 1 dávku cca 1390,- Kč.

Očkování proti žloutence typu B

Žloutenka typu B je vysoce odolný virus, který také napadá primárně játra. V kapce zaschlé krve přežívá několik týdnů, zmražení ho neničí. Je známo, že tato infekce je 100x nakažlivější než AIDS. Onemocnění bývá těžší a rekonvalescence delší než v případě žloutenky typu A, také k úmrtí dochází častěji. Přenos krevní cestou a pohlavně přenášená nemoc, očkuje se 3 dávkami kdykoli. Základní očkovací schéma se skládá ze tří dávek, aplikovaných v rozmezí šesti měsíců ( 0., 1., a 6. měsíc). Podle nejnovějších poznatků se vytvoří celoživotní ochrana a přeočkování již není nutné. Existuje také zrychlená varianta očkování v rozmezí dvou měsíců (0., 1. a 2. měsíc). Při tomto schématu se aplikuje čtvrtá dávka, a to za dvanáct měsíců po první dávce. Dlouholetá ochrana.

Cena dle očkovací látky za 1 dávku cca 900,- Kč.

Kombinovaná vakcina proti žloutenkám typu A i B

Očkuje se 3 dávkami. Jednotlivé dávky se aplikuji ve schématu 0., 1. a 6. měsíc. Po ukončení základního očkování je člověk chráněn proti hepatitidě typu B na celý život, přeočkování se již neprovádí. U hepatitidy typu A je zatím přeočkování doporučeno po 10 letech, ale i zde se předpokládá delší ochrana - 15 až 20 let. Ve výjimečných případech lze dospělého člověka očkovat podle schématu 0., 7. a 21. den a podat čtvrtou dávku ve dvanáctém měsíci. Přeočkování po 10 letech.

Cena za 1 dávku cca 1750 Kč.

Očkování proti klíšťové meningitidě

Zánět mozkových blan přenášený klíšťaty - očkování zejména u terénních pracovníků, popř. vyskytujících se v ohrožených oblastech. Očkuje se v zimě - 3 dávky . 4.dávka za 3 roky, dále á 5 let do 60 let věku, po 60. letech á 3 roky.

Cena za 1 dávku cca 880,-Kč

Očkování proti meningokokové infekci

Meningokokové infekce (A, C, W 135, Y ) jsou závažná onemocnění způsobující různé formy zánětů mozkových blan (hnisavé meningitidy) nebo celkové horečnaté onemocnění (sepse, šok). Nemoc má velmi často dramaticky rychlý průběh, kdy v krátké době, během pouhých několika hodin, dojde z plného zdraví k životu ohrožujícímu selhání organizmu. Jedním z rizikových předpokladů pro meningokokovou infekci je pobyt ve velkém kolektivu v uzavřeném prostoru, kde jsou příznivé podmínky pro možné šíření této nákazy od náhodného bacilonosiče (vojenská služba, internáty, studenské ubytovny, diskotéky, letní tábory apod.). Základní očkování proti meningokokovým nákazám vyvolaným skupinami A a C se provádí podáním jediné dávky vakcíny jak dětem tak dospělým osobám. Posilující očkování (booster) se doporučuje provádět jedinou dávkou po 2 až 3 letech.

Cena dle očkovací látky za 1 dávku cca 1940,- Kč.

Nově je na trhu k dispozici očkování proti meningokokové infekci B Bexsero. Očkuje se ve 2 dávkách.

Cena dle očkovací látky za 1 dávku cca 2700,- Kč.

Očkování při cestování do zahraničí- břišní tyfus a cholera

Bříšní tyfus je život ohrožující infekční onemocnění vyskytující se především v méně vyspělých zemích, včetně turistických oblastí v rozvojových zemích Asie, Střední a Jižní Ameriky a Afriky. Původcem nemoci je bakterie přežívající ve střevním traktu člověka. Zdrojem nákazy je nemocný člověk nebo bacilonosič, který prodělal onemocnění a stále vylučuje bakterie. Cestou přenosu jsou nejčastěji kontaminované potraviny a voda. Projevyje se schodovitou horečkou již 1. týden, bolestmi břicha, hlavy, kašlem, krvácením z nosu. 2.-3. týden přetrvává přes den setrvalá horečka, objevuje se vyrážka na břiše, chátrání, zvětšují se játra a slezina. Očkuje se 1. dávkou, přeočkování se provádí á 3 roky.

Cena vakcíny je cca 830,-Kč

Cholera je infekční průjmové onemocnění. Zatímco ve vyvinutých zemích se její výskyt podařilo dostat pod kontrolu, objevuje se toto onemocnění v příležitostných epidemiích v rozvojových zemích jihovýchodní Asie, Afriky, na Středním Východě, vJižní Americe a zemích bývalého Sovětského svazu. Cholera se šíří velice rychle především v oblastech s nízkou úrovní hygienických standardů. Projevem je vodnatý průjem a zvracení bez teplot vedoucí rychle k život ohrožující dehydrataci, očkuje se ve 2. dávkách , revakcinace á 2 roky.

Cena vakcíny je cca 1230,-Kč

 

Ceny se odvíjí dle aktuální ceny očkovacích látek, jsou uvedeny včetně aplikace.


Přeskočit na obsah

 • Ordinační hodiny
 • Ordinace
 • Pojišťovny
 • Co nabízíme
 • Ceník
 • Očkování
 • Kontakt